Consultoria

 

Som experts en microinformàtica, servidors i internet. La formació especialitzada de cada tècnic ens dona la possibilitat de treballar amb hardware, software i xarxes molt variats, així la suma de les nostres parts genera una sinèrgia perfecta.

Tot aquest coneixement el posem al seu abast, amb uns preus inmillorables en el mercat actual. Si desitja ho pot comprovar mirant les nostres tarifes directament a la web.

 

Consultors informàtics amb habilitats de comunicació

 

 

 

 

 

 

 

 

Vostè ens explica el problema, nosaltres hi posem la solució.